PATVIRTINTA

UAB „Klaipėdos baseinas“ direktorės

Ievos Vaičiurgės

2022 m. liepos mėn. 20 d. įsakymu Nr. ĮSKV-KB18-010

SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 •  „Klaipėdos baseino“ sporto ir sveikatingumo komplekse, esančiame Dubysos g. 12,  Klaipėda, (toliau – Sporto ir sveikatingumo kompleksas) lankytojai gali naudotis didžiuoju 50-ies metrų baseinu, vaikų baseinėliu ir  25-ių metrų baseinu, o pramogų mėgėjai – pirtimis ir sūkurinėmis voniomis bei pirčių zona. Taip pat sportuoti treniruoklių salėje ir lankyti grupinius užsiėmimus.
 • „Klaipėdos baseino“ sporto ir sveikatingumo komplekso valdytojas (toliau – Valdytojas) – UAB „Klaipėdos baseinas“ (juridinio asmens kodas 304738249, registracijos adresas Dubysos g. 12, LT-93231 Klaipėda, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas).
 • Lankytojas – kiekvienas asmuo,  kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo vienkartinį apsilankymą, narystę, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į sporto ir sveikatingumo kompleksą per įėjimo vartelius. Vienkartinių apsilankymų ir narysčių įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).
 • Taisyklės nustato Sporto ir sveikatingumo komplekso lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Sporto ir sveikatingumo komplekso Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, vienkartinių apsilankymų, narysčių  pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
 • Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Sporto ir sveikatingumo komplekso lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Sporto ir sveikatingumo komplekso paslaugų (t.y. įsigydamas vienkartinį apsilankymą ar narystę),  privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Sporto ir sveikatingumo komplekso paslaugomis, jų laikytis.
 • Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Sporto ir sveikatingumo komplekso teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina pasirašydamas Kliento anketoje arba įsigydamas vienkartinį apsilankymą. Sporto ir sveikatingumo komplekso administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto ir sveikatingumo komplekse.
 • Teisę naudotis Sporto ir sveikatingumo komplekso teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.
 • Sporto ir sveikatingumo komplekse draudžiama lankytis šiems asmenims:
 • sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems elektroninio bilieto (lustinės apyrankės);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Sporto ir sveikatingumo kompleksui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.
 • Vaikai imtinai iki 15 metų gali lankytis Sporto ir sveikatingumo komplekse tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. 16-17 metų vaikai gali lankytis Sporto ir sveikatingumo komplese tik pateikus tėvų ar globėjų raštišką sutikimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 4 vaikų. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.
 • Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Sporto ir sveikatingumo komplekse gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens bei galintis jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti vandenyje.
 • Atliekant techninę profilaktiką, varžybų metu ar kitų renginių metu, apie tai įspėjus iš anksto, Sporto ir sveikatingumo kompleksas gali būti laikinai uždarytas.
 • Lankytojai privalo palikti treniruoklių salę, grupinių užsiėmimų salę, pirčių erdvę ir baseino erdvę likus 15 min. iki Sporto ir sveikatingumo komplekso darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Sporto ir sveikatingumo  komplekso darbo pabaigos.
 • Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi kreiptis į Sporto ir sveikatingumo komplekso personalą.

II. VIENKARTINIŲ APSILANKYMŲ, NARYSČIŲ

ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

 • Vienkartinių apsilankymų, narysčių kainos pateikiamos Sporto ir sveikatingumo komplekso registratūroje ir interneto puslapyje www.klaipedosbaseinas.lt, vienkartiniai apsilankymai, narystės parduodamos Sporto ir sveikatingumo komplekso registratūroje ir interneto puslapyje
 • Parduodamų vienkartinių apsilankymų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Apyrankės neišduodamos vaikams iki 4 metų, nebent lankytojas reikalauja kitaip. Tam tikrais atvejais Valdytojas pasilieka teisę neišduoti arba išduoti mažesnį kiekį lustinių apyrankių (pvz. grupėms ir pan.).
 • Vienkartiniai apsilankymai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.
 • Asmeniui, įsigijusiam vienkartinį apsilankymą, narystę ir nusprendusiam nesinaudoti Sporto ir sveikatingumo komplekso paslaugomis, pinigai už vienkartinį apsilankymą, narystę negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo narystę.
 • Asmeniui, pametusiam nario kortelę/lustinę apyrankę, jo prašymu, už papildomą mokestį gali būti išduodamas nario kortelės ar lustinės apyrankės dublikatas. Dublikato kainos skelbiamos kainyne registratūroje arba www.klaipėdosbaseinas.lt.
 • Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Sporto ir sveikatingumo komplekso administracija turi teisę panaikinti narystės galiojimą.
 • Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Sporto ir sveikatingumo komplekse laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, baseinais, pirtimis, treniruoklių sale, gali nevykti grupiniai užsiėmimai ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 • Vaikai iki 3 metų amžiaus (imtinai) kartu su tėvais/globėjais į Sporto ir sveikatingumo kompleksą įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.
 • Asmenys, norintys įsigyti vienkartinį apsilankymą ar narystę su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (skrajutę, kortelę, pažymėjimą ar kt.).
 • Jei lankytojas, jau išėjęs iš Sporto ir sveikatingumo komplekso, pageidauja pakartotinai patekti į Sporto ir Sveikatingumo komplekso teritoriją, jis turi iš naujo įsigyti vienkartinį apsilankymą ar narystę
 • Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, registratūros darbuotoja (-as) turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

 • Parduodant vienkartinį apsilankymą ar narystę į Sporto ir sveikatingumo kompleksą, išduodama atitinkamos spalvos lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.
 • Asmenys, įsigyję abonementą į Sporto ir sveikatingumo kompleksą, gali patekti su lustine apyranke arba su neatkuriamu pirštu atspaudu.
 • Lustinę apyrankę yra būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.
 • Apsilankymo trukmė, įsigijus Baseino vienkartinį apsilankymą ar narystę – 3 val. Vienkartinio apsilankymo ar narystės tikslus galiojimo terminas nurodytas kainoraštyje registratūroje arba www.klaipedosbaseinas.lt
 • Gavusiems lustinę apyrankę yra suteikiamas kreditas, kurį lankytojas gali naudoti įsigydamas  papildomas paslaugas Sporto ir sveikatingumo komplekse. Kredito limitas nustatomas pagal tuo metu galiojančius įkainius.
 • Lankytojui, išnaudojusiam kredito limitą ir norinčiam jį papildyti, privaloma apmokėti savo sąskaitą išėjimo kasose.
 • Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Sporto ir sveikatingumo komplekse pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.
 • Su lustine apyranke Sporto ir sveikatingumo komplekso teritorijoje lankytojas gali:
 • atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;
 • įsigyti prekių ir paslaugų bare, registratūroje ir t.t.;
 • infoterminale matyti lustinės apyrankės informaciją.
 • Lankytojui, praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį, privaloma informuoti registratūros darbuotoją dėl lustinės apyrankės užblokavimo.
 • Prieš išeidamas iš Sporto ir sveikatingumo komplekso lankytojas turi atsiskaityti registratūroje už Sporto ir sveikatingumo komplekse jam suteiktas paslaugas ir/ ar jo nupirktas prekes.
 • Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.
 • Už buvimo Sporto ir sveikatingumo komplekse laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Sporto ir sveikatingumo komplekso darbo valandų atsiskaitoma taip:
 • mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas registratūroje.
 • Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Lankytojai, padarę žalą Sporto ir sveikatingumo kompleksui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

 • Sporto ir sveikatingumo komplekse asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. Su vaizdo stebėjimo taisyklėmis galima susipažinti registratūroje.
 • Rūkyti lankytojams  Sporto ir sveikatingumo komplekso teritorijoje draudžiama.
 • Sporto ir sveikatingumo kompleksas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Sporto ir sveikatingumo komplekso patalpose ir  neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.
 • Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Sporto ir sveikatingumo komplekso personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje  7 (septynias) kalendorines dienas.
 • Kai yra užrakinama daiktų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.
 • Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.
 • Lankytojas, pažeidęs bet kurį šių Taisyklių punktą bei įspėjus Sporto ir sveikatingumo komplekso darbuotojui, turi nedelsiant palikti Sporto ir sveikatingumo komplekso patalpas, prieš tai atsiskaičius už suteiktas paslaugas ar prekes.
 • Lankytojai, Sporto ir sveikatingumo komplekse pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją – prižiūrėtoją ar kitą personalą.
 • Rankšluosčius ir kitus reikalingus daiktus galima išsinuomoti/įsigyti registratūroje. Tokiu atveju lustinėje apyrankėje fiksuojami duomenys apie paslaugos suteikimą. Išnuomoti daiktai panaudojus grąžinami, pažymint lustinėje apyrankėje apie daikto grąžinimą.

V.  BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

 • Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, neslystančiu padu tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams.
 • Baseine privaloma būti tik su baseinui skirta maudymosi apranga bei rekomenduojama dėvėti plaukimo kepurėlę.
 • Plaukiant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.
 • Lankytojams draudžiama plaukioti šalia, nardyti po iššūkių taku ar kitaip trukdyti kitiems lankytojams, naudojantiems iššūkių taką
 • Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.
 • Valgyti galima tik baseine esančioje baro zonoje.
 • Privaloma laikytis visų specialiose vietose iškabintų papildomų įspėjamųjų ženklų.
 • Suaugusiems ar vaikams, vyresniems nei 8 metai imtinai arba aukštesniems nei 130 cm ūgio, draudžiama būti vaikų baseine.

VI. PIRČIŲ ERDVĖS TAISYKLĖS

 • Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 • Pirtyse draudžiama triukšmauti.
 • Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 • Garinėje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti dušeliu taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.
 • Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
 • Ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
 • Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
 • Įėjimas į pirčių erdvę yra tik asmenims, įsigijusiems šią paslaugą.

VII.   TRENIRUOKLIŲ IR GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALIŲ TAISYKLĖS

 • Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis treniruoklių salės ar grupinių užsiėmimų salės įranga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti grupinių užsiėmimų ar treniruoklių salę bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis bei įranga.
 • Treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salėje privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus bei futbolo sportinius batelius arba be jokios avalynės(nebent treneris nurodo kitaip). Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami.
 • Prieš naudojantis treniruoklių salės įranga ir inventoriumi, būtina susipažinti su  treniruoklių salėje iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi instrukcijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į sporto komplekso darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo. Kilus neaiškumams grupinių užsiėmimų salėje būtina kreiptis į trenerį.
 • Naudojantis įranga, ant treniruoklių  ir kilimėlių būtina pasitiesti rankšluostį.
 • Treniruoklių salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į pagalbą antrą asmenį (salės instruktorių, draugą).
 • Atlikus pratimus, būtina sutvarkyti treniruotės vietą (treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas).
 • Naudotis treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salės įranga ir kitu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu treniruoklių salės inventoriumi, būtina konsultuotis su salės instruktoriumi arba treneriu.
 • Nesinaudokite laikinai sugedusiais treniruokliais, o apie pastebėtą gedimą nedelsiant informuokite salės instruktorių ar registratūros darbuotoją
 • Netrukdykite kitiems treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salės lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu neužimkite treniruoklių, nepalikite ant jų asmeninių daiktų.
 • Prieš pasirenkant krūvį treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje, įsitikinkite, ar jis atitinka asmeninį fizinį pajėgumą. Jūsų saugumas ir sveikata – Jūsų pačių rankose. Sveikatai pablogėjus ar patyrus traumą esant treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje, nedelsiant apie tai informuokite salės instruktorių arba registratūros darbuotoją. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis treniruoklių ar grupinių užsiėmimų salėje tenka lankytojui. Sporto ir sveikatingumo kompleksas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės.
 • Jaunesniems nei 12 metų asmenims patekti į Treniruoklių ir grupinių užsiėmimų salę ir joje sportuoti draudžiama. Asmenys nuo 12 iki 16 metų Treniruoklių salėje gali sportuoti tik su trenerio ar Treniruoklių salės instruktoriaus priežiūra, įsigijęs individualią treniruočių programą ir trenerio nustatytą asmeninių treniruočių kiekį.  Prieš treniruotę treneris ar treniruoklių salės instruktorius vaiką pasitinka. Tokiu atveju treneris ar salės instruktorius pasitinka registratūroje ir po treniruotės palydi iki registratūros pro įleidimo vartelius.

VIII. GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ REGISTRACIJA

 • Lankytojas, norintis dalyvauti grupiniame užsiėmime, privalo iš anksto į jį užsiregistruoti registratūroje, sporto ir sveikatingumo komplekso interneto svetainėje ar kt. komplekso naudojamoje registracijos platformoje. Grupinių užsiėmimų vietų skaičius yra ribotas.
 • Grupinis užsiėmimas vyksta, jei dalyvauja ne mažiau kaip 5 lankytojai.
 • Jei lankytojas negali atvykti į grupinį užsiėmimą, jis privalo registraciją atšaukti telefonu, sporto ir sveikatingumo komplekso internetinės svetainės asmeninėje paskyroje arba kt. komplekso naudojamoje grupinių užsiėmimų platformoje. Atšaukimas galimas likus daugiau nei 60 min. iki užsiėmimo pradžios.
 • Registracija į grupinį užsiėmimą galima ne anksčiau kaip 3 dienos iki užsiėmimo pradžios.
 • Jei lankytojas nedalyvavo grupiniame užsiėmime 2 kartus per 14 kalendorinių dienų ir neatšaukė registracijos informuodamas registratūrą, sporto ir sveikatingumo komplekso interneto svetainės asmeninėje paskyroje arba kt. komplekso naudojamoje grupinių užsiėmimų registracijos platformoje, jis netenka registracijos teisės 14-ai dienų nuo paskutinio užsiėmimo registracijos dienos.
 • Lankytojo atvykimas į grupinį užsiėmimą užfiksuojamas tik po praėjimo apyrankės ar piršto antspaudo nuskanavimo ir įėjimo pro vartelius. Vėlavimas į grupinį užsiėmimą yra fiksuojamas, kaip neatvykimas.

IX. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 • Lankytojas turi teisę:
  • naudotis Sporto ir sveikatingumo komplekso teikiamomis paslaugomis;
  • reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Lankytojas įsipareigoja:
  • prieš pradėdamas naudotis Sporto ir sveikatingumo komplekso teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
  • būdamas Sporto ir sveikatingumo komplekse ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
  • būdamas Sporto ir sveikatingumo komplekse segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
  • vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
  • naudotis įranga treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse, ir/arba baseinais taip, kaip to reikalauja atitinkamos įrangos ir/arba baseinų taisyklės.

X. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Valdytojas turi teisę:

 • į Sporto ir sveikatingumo kompleksą neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Sporto ir sveikatingumo komplekso higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į Sporto ir sveikatingumo kompleksą neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 • bet kuriuo metu pakeisti Sporto ir sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų sąrašą ir/ ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 • pašalinti iš Sporto ir sveikatingumo komplekso lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
 • vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
 • Valdytojas turi teisę Sporto ir sveikatingumo komplekse rengti uždarus renginius.

XI. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

 • Sporto ir sveikatingumo komplekso administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).
 • Lankytojams nerekomenduojama į Sporto ir sveikatingumo kompleksą neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
 • Lankytojams nerekomenduojama naudotis Sporto ir sveikatingumo komplekso teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Sporto ir sveikatingumo komplekso inventoriui. 

XII. DRAUDIMAI

 • Sporto ir sveikatingumo komplekse draudžiama:
  • atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 • lankytis su gyvūnais;
 • gadinti Sporto ir Sveikatingumo komplekse esantį inventorių;
 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 • palikti vaikus iki 15 m. (imtinai) be priežiūros;
 • avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 • šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių siekiant nardyti;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
 • pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • filmuoti ir fotografuoti;
 • pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
 • baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

XIII. ATSAKOMYBĖ

 • Lankytojas, padaręs žalą Sporto ir sveikatingumo komplekse, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 • Sporto ir sveikatingumo komplekso administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.
 • Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
 • Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.
 • Lankytojas visiškai atsako už išsinuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Sporto ir sveikatingumo kompleksui patirtą žalą. Negrąžinus arba sugadinus išnuomotą daiktą, lankytojas išėjimo kasose sumoka numatytą baudą pagal tuo metu nustatytus įkainius.
 • Lankytojas, patyręs turtinę ir/ ar neturtinę žalą Sporto ir sveikatingumo komplekse, nedelsdamas turi pranešti apie tai Sporto ir sveikatingumo komplekso administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.
 • Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Sporto ir sveikatingumo komplekse patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.
 • Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.
 • Sporto ir sveikatingumo kompleksas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Sporto ir sveikatingumo komplekso personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ!